CONJUNT DE 13 HABITATGES
Habitatge Plurifamiliar

CONJUNT DE 13 HABITATGES

Rehabilitació edifici plurifamiliar catalogat per a 13 habitatges

Promotor: Promocions Galligans, S.L.

Arquitectes: Carles Bosch – Joan Lluís Frigola.

Emplaçament: C. Rei Martí – C. Pou Rodó (Girona).

Data Projecte: 2002. Data acabament: 2004.

Superfície construïda: 1.821 m2.

 
Scroll to Top