PLURIFAMILIAR SANT FELIU DE GUÍXOLS
Habitatge Plurifamiliar

PLURIFAMILIAR SANT FELIU DE GUÍXOLS

Conjunt de 85 habitatges i aparcament

Promotor: IMBESOS, S.A

Arquitectes: Carles Bosch – Joan Lluís Frigola.

Emplaçament: C. Canigó. Sant Feliu de Guíxols (Girona).

Data Projecte: 2006. Data acabament: 2009.

Superfície construïda: 4.771,55 m2 sota rasant. 9.730,59 m2 sobre rasant.

 
Scroll to Top