Construcció Fornells
Habitatge unifamiliar

CONSTRUCCIÓ FORNELLS

Promotor: Construccions Rebujent, S.A.

Arquitecte: Daniel Oya Cornejo.

Emplaçament: Fornells (Girona).

Data projecte: 2012-2016. Data acabament: 2017.

Superfície construïda: 290 m2.

Scroll to Top