Construcció Quart

CONSTRUCCIÓ QUART
Habitatge unifamiliar

CONSTRUCCIÓ QUART

Habitatge unifamiliar

Promotor: Construccions Rebujent, S.A.

Arquitecte: Daniel Oya Cornejo

Emplaçament: Quart (Girona).

Data projecte: 2015.  Data acabament: 2016.

Superfície construïda: 204 m2.

Scroll to Top