OBRES EN CONSTRUCCIÓ
Habitatge unifamiliar

OBRES EN CONSTRUCCIÓ

Promotor: Construccions Rebujent, S.A.

Arquitecte: Daniel Oya Cornejo.

Emplaçament: Urbanització La Torre Llambilles (Girona).

Data projecte: 2017. Data acabament: 2018.

Superfície construïda: 392 m2.

 
Scroll to Top